Invalid Login or Could not connect. Please check credentials of server. (vSphere 5.x)


Eğer ESX MODÜLÜ sayfasında sunucunuza bağlanmıyor "Invalid Login" , "Hatalı Giriş" yada "Could not connect. Please check credentials of server." hatalarından birisini alıyorsanız lütfen alttaki adımları kontrol ediniz;

1- "SERVERS" sayfasından eklediğiniz sunucunun "root" kullanıcısına ait şifresinin ve/veya ip adresinin doğru olup olmadığını,

2- Eğer tüm bilgiler doğru ve hala aynı hatayı alıyorsanız sshd_config dosyanızdan "PasswordAuthetication" parametresinin "yes" olarak değiştiriniz;

  • Sunucunuza SSH bağlantısı gerçekleştiriniz.
  • "vi" editörü kullanrak sshd_config dosyasını açınız.

vi /etc/ssh/sshd_config

  • Açtığınız dosyada "PasswordAuthentication no" değerini yes olarak düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.

PasswordAuthentication yes

  • SSH servisini yeniden baştın.

/etc/init.d/sshd restart

Eğer bu düzenleme sorununuzu çözmediyse lütfen destek talebi ile bizden destek alınız.
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Installation Details of ESXi Addon

INSTALLATION 1. Extract the module folders of compressed files on your computer. 2. Upload...

Enabling root SSH login (vSphere 5.x)

SSH is disabled by default for the root account on an ESX host. That is, the actual SSHD service...